Timo Jensen

Byrådsmedlem og kandidat til valgene i Ringsted kommune og region Sjælland 2017

Mærkesager

27. april 2017

Sådan ser jeg Regionen:
Region Sjælland ligger midt imellem vækstområderne på Fyn/Sønderjylland, og Region Hovedstaden. Regionen er ikke ligevægtig, forstået på den måde, at Roskilde/Greve området i nord, er væsentligt bedre stillet end Nakskov/Maribo i syd. Den uligevægt har betydet at mange ressourcer er flyttet fra den nordlige del af regionen, til den sydlige del. I den fordeling er det min opfattelse at kommunerne i midten er meget lidt synlige, og de får derfor ikke megen opmærksomhed fra flertallet i Regionsrådet. Byer som Ringsted og Sorø, har stærkt brug for at være repræsenteret i Regionsrådet.

I forbindelse med sygehusplan 2010, blev Ringsted lovet et sundhedscenter. Jeg frygter, at hvis jeg ikke bliver genvalgt til regionen, så glider dette center over i historien. Hvem husker et 8 år gammelt løfte, andre end de der afkrævede det af regionen? Bl.a. derfor har jeg brug for din stemme, så jeg igen kan skaffe et flertal for en god løsning for regionens femte-største by.

Sådan ser jeg kommunen:
Ringsted ligger som den eneste kommune, lige midt i mulighederne. Først de senere år synes byen at være vågnet af en tornerosesøvn, og en ny generation af politikere giver håb om større vækst og fremgang for kommunen. Med den mest centrale placering, er det helt oplagt at Ringsted Kommune finder plads og investorer til regionale fyrtårne indenfor såvel kultur som erhvervsliv. 

Hvis ikke kommunen midt på Sjælland griber mulighederne, står alle kommunerne rundt om os, klar til at tage over. Som de gjorde med indkøbscentre i 80-90’erne. Ringsted rummer også en unik spændende historie, specielt med Sct. Bendts kirke i centrum. Jeg ser stor muligheder i at udbygge, og udvide, omverdenens kendskab til den del af historien, understøttet af et fornyet fokus på oplevelsesturisme.